Wycieczki wielodniowe

ŚWIĘTOKRZYSKIE - SZLAKIEM KULTUR

Proponujemy państwu wycieczkę po miejscach troszkę omijanych przez turystów, ale jak się sami przekonacie, miejsca są niezwykłe. Oczywiście wycieczki można łączyć z innymi propozycjami naszego biura, w tym celu prosimy o kontakt z naszym konsultantem.

Dzień I:
Muzeum Mikołaja Reja w Nagłowicach – „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”…Dowiemy się wszystkiego o życiu i działalności tego literata, który jako pierwszy zaczął pisać po polsku.

Nagłowice

Muzeum Wsi Kieleckiej – zobaczymy układ osadniczy wiosek z różnych subregionów Kielecczyzny: Gór Świętokrzyskich, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Wyżyny Sandomierskiej i Niecki Nidziańskiej.
Na terenie o powierzchni 65 ha zgromadzono obiekty, które obrazują układ przestrzenny wsi: kształt zagród, ogrodzenia, małą architekturę. W niemal każdej chałupie możemy podglądnąć, jak wyglądał kiedyś warsztat pracy tradycyjnego rzemieślnika, na przykład: stolarza, gonciarza czy plecionkarza. Pejzaż wiejski, zbliżony do tego z XVIII i XIX wieku uzupełniony jest obiektami przemysłu wiejskiego, takimi jak wiatraki i kuźnia, budynkami użyteczności publicznej (np.: szkoła, sklep), zabudowaniami dworsko-folwarcznymi, a także obiektami sakralnymi – takimi jak kościół i kapliczki.

DCF 1.0

Ciekoty – Centrum Edukacyjne Szklany Dom
Szklany Dom to nowoczesny budynek, pełniący rolę centrum kultury i turystyki.
Drewniany dworek został zaprojektowany na wzór drobnoszlacheckiego dworu z II połowy XIX wieku. Wewnątrz znajdują się XIX- wieczne meble i sprzęty. Zgromadzono tutaj galerię portretów i fotografii rodziny Żeromskich i Katerlów oraz utworzono Pracownię Dzieł i Piśmiennictwa o Stefanie Żeromskim.

ciekoty

 

DZIEŃ II:
– ZAMEK KRZYŻTOPÓR – zwiedzanie monumentalnych ruin XVII- wiecznej budowli w stylu włoskim typu palazzo in fortezza.

Krzyżtopór

 KUROZWĘKI
Zwiedzanie z przewodnikiem pałacu oraz lochów – podziwiamy odrestaurowane pomieszczenia: salę balową, salony, taras widokowy, krużganki i XVIII w. kaplicę. Następnie przechodzimy do tajemniczych lochów…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 – Safari Bizon –  jest to jedyna w Polsce hodowla bizonów amerykańskich. Od grudnia 2000 roku, kiedy to sprowadzonych zostało z Belgii 20 jałówek i 2 byki, stado rozrosło się do ponad 80 sztuk i stale się powiększa. Zwierzęta można oglądać podczas pieszego spaceru, z bryczki albo z wnętrza wozu „safari bizon”, który wjeżdża pomiędzy bizony.

Kurozweki bizon

 – SZYDŁÓW –  „polskie Carcassonne”- taką nazwę używa się w stosunku do tego niewielkiego miasteczka ze względu na zachowane do dnia dzisiejszego XIV-wieczne mury obronne (prawie 80%) oraz układ urbanistyczny. Do najważniejszych zabytków miasteczka zaliczają się: mury obronne wraz z Bramą Krakowską,

szydłów

zespół zamkowy (Sala Rycerska, Skarbczyk, Brama Zamkowa), kościół farny p.w. św. Władysława, kościół p.w. Wszystkich Świętych, synagoga.

szydłów synagoga

 

DZIEŃ III:
– Chmielnik – Ośrodek Edukacyjno- Muzealny „Świętokrzyski Sztetl” im. Majera Małego.
Znajduje się w dawnej synagodze z XVIII w. Nowoczesny, unikatowy w skali kraju obiekt, którego celem jest przypomnienie i odtworzenie specyfiki sztetli – dawnych polsko – żydowskich miasteczek, przypomnienie koegzystencji dwóch kultur: polskiej i żydowskiej. Ośrodek jest wyposażony w multimedialne atrakcje, posiada jedyną na świecie szklaną bimę – miejsce, gdzie dawniej odczytywano Torę (obecnie przeznaczone do ekskluzywnych prezentacji i minikoncertów).

Chmielnik

PIŃCZÓW
Pozostałości zamku na Wzgórzu Zamkowym – rozbiórkę zarządziła margrabina Wielopolska, spodziewając się znaleźć skarb ukryty tu rzekomo przez króla szwedzkiego Karola X.
Kaplica św. Anny na Wzgórzu Klasztornym – wzniesiono ją na wyniosłym wzgórzu przeciwległym zamkowemu. Jest ona wytworem warsztatu Santi Gucciego. Kaplica ta jest pierwszą w Polsce wolnostojącą kaplicą kopułową o przeznaczeniu wyłącznie kultowym.

pińczów kaplica

– Zwiedzanie Synagogi – jest jedyną architektoniczną pozostałością miasta żydowskiego, pochodzi z przełomu XVI/XVII w. Mieści się tutaj oddział Muzeum Regionalnego z ekspozycją poświęconą historii Żydów pińczowskich.
W muzeum można zobaczyć m.in. XVII-wieczną Torę, z tej właśnie synagogi, zamurowaną kiedyś w ścianie i odkrytą przy demontażu ołtarza na rodały…

pińczów synagoga

„Expres Ponidzie” – przejazd kolejką wąskotorową na trasie Pińczów – Umianowice – Pińczów (18 km). W Umianowicach  jest postój (ok. 1,5 h), podczas którego organizowane jest ognisko z pieczeniem kiełbasek oraz można potańczyć przy muzyce.

expres